Contact ons

Vraag meer informatie aan

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing

Moment geduld...

Neem contact met ons op

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing

Moment geduld...

Press "Enter" to search

Overview

Applicaties en bouwstenen die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van digitale dienstverlening voor lokale overheden!

Aiden verbindt de lokale overheid!

Aiden ontwikkelt applicaties voor gemeenten volgens het ‘Common Ground’ principe van de VNG. Slimme toepassingen die naadloos aansluiten op gemeentelijke infrastructuur en (landelijke) basisvoorzieningen en voldoen aan de eisen en wet- en regelgeving welke worden gesteld aan gemeentelijke applicaties. Reeds ontwikkelde innovaties en applicaties kunnen tussen gemeenten onderling uitgewisseld worden als vaste bouwstenen. Aiden ondersteunt de gemeente specifieke integratie en benodigde aanpassingen zodat bouwstenen ontwikkelt door deelnemende gemeenten passend worden gemaakt voor gemeente specifieke processen.  Ook voor het beheer en de doorontwikkeling is Aiden partner voor gemeenten die middels Low-Code sneller innovaties en apps met elkaar willen delen om daarmee de interne dienstverlening, of de dienstverlening naar inwoners en bedrijven verder te verbeteren.

Van uitdaging tot oplossing!

Gemeenten staan voor de uitdaging om tegen lagere kosten, hun dienstverlening naar een hoger niveau te brengen. De ontwikkelingen en de mogelijkheden die IT bieden nemen in hoog tempo toe en daarmee ook de wensen van de interne organisatie, als ook verwachtingen van inwoners en bedrijven. Enerzijds zijn er veel investeringen gedaan in de huidige infrastructuur en applicatielandschap, anderzijds biedt de cloud veel mogelijkheden en nieuwe toepassingen. Dit alles dient binnen de kaders van wet- en regelgeving en op toegankelijke wijze geïmplementeerd te worden, rekening houdend met landelijke ontwikkelingen en samenwerkingen met diverse partijen in een complexe informatieketen.

Gemeenten zoeken om deze reden in toenemende mate de samenwerking op om hun digitale dienstverlening te vernieuwen tegen zo laag mogelijke kosten. IT wordt collectief aanbesteed en vanuit diverse samenwerkingsverbanden worden innovaties in proeftuinen ontworpen en tot uitwerking gebracht. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is aanjager als het gaat om samenwerking op het vlak van innovatie en stimuleert gemeenten slimme innovaties gezamenlijk te ontwikkelen en collectief te delen. Gemeenten zien de voordelen van applicaties die collectief zijn ontwikkeld middels Low-Code vanwege de vrije toegang hebben tot het gebruik ervan.

Neem contact op arrow right image
Low-Code is een manier om applicaties te ontwikkelen zonder behulp van een programmeertaal zoals van oudsher applicatieontwikkeling werd gedaan. Deze nieuwe manier van ontwikkelen wordt ook wel modelleren genoemd. Dit maakt ontwikkeling voor iedereen toegankelijk en geeft organisaties de mogelijkheid om applicaties razendsnel (tot 10x sneller) te bedenken, ontwikkelen, gebruiken en te optimaliseren. Deze manier van ontwikkelen speelt in op de behoefte van applicatieontwikkeling uit de ‘business’ die ten minste 5x harder groeit dan dat IT kan leveren. Doordat er vanuit verschillende niveaus uit een organisatie ontwikkeld kan worden, zullen IT en de business veel meer samen werken en zullen er sneller resultaten geboekt worden. Gartner geeft niet voor niets aan dat in 2024 meer dan 75% van de applicaties gebouwd gaat worden in low-code. ‘Is it safe to say’ dat low-code de toekomst is?
 

Low-code bij lokale overheden

Als het gaat om het ontwikkelen en delen van nieuwe innovaties is Low-Code de meest passende aanpak. Niet alleen kunnen in korte tijd prototypes van applicaties, mobile apps en slimme dienstverlening worden gerealiseerd, maar ook het samenwerken en delen zit nauw verweven in de Low-Code aanpak. Ook integraties met landelijke voorzieningen zoals DigiD, eHerkenning, het stelsel van basisregistraties en andere veelgebruikte toepassingen zoals chatbots, betaalplatformen, digitale loketten en dynamische formulieren kunnen eenvoudig worden ontwikkeld en snel op maat worden toegepast. Hiermee sluit low-code goed aan op de ambities die gemeenten samen met elkaar hebben afgesproken ‘massaal digitaal, maatwerk lokaal’. Een sprekend voorbeeld van een gemeente die low-code met Mendix volledig heeft omarmt is de Gemeente Rotterdam. Daarnaast zijn er wereldwijd meerdere gemeenten, steden en lokale overheden die in Low-Code de toekomst zien. Lees hier hoe ze Mendix (Low-Code) inzetten!
Mendix for Public
Samen met Mendix verbinden wij de lokale overheden en dragen we d.m.v. Low-Code elke dag bij aan het vernieuwen en verbeteren van de digitale dienstverlening binnen de overheid. Op basis van het ‘Common Ground’ principe van de VNG creëren wij elke dag slimme toepassingen die voldoen aan de verwachting van de interne organisatie, als ook verwachtingen van inwoners en bedrijven. Hiermee zorgen we samen dat deze ontwikkelingen naadloos aansluiten op de ambities die alle gemeenten samen met elkaar hebben afgesproken ‘massaal digitaal, maatwerk lokaal’!
Voordelen
01. Verbeterde samenwerking

Werk samen met andere gemeenten en creëer extra slagkracht door prototypes te realiseren die tot leven komen in jouw pilot of proeftuin.

02. Flexibiliteit

Pas nieuwe innovaties toe zonder aanpassingen aan jouw huidige infrastructuur of applicatielandschap. We sluiten aan op jouw bestaande zaaksysteem of ERP-omgeving.

03. Innovatief vermogen

Introduceer met Low-Code in enkele weken tijd nieuwe apps en innovaties met technologieën zoals AI, IoT, VR, Blockchain en chatbots.

04. Kostenbesparing

Gebruik bestaande innovaties binnen de lokale overheid om zo sneller tot resultaat te komen tegen lage kosten. Met Low-Code zijn gemeenten in staat 10x sneller applicaties te realiseren.

Meer informatie arrow right image