Contact ons

Vraag meer informatie aan

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing

Moment geduld...

Neem contact met ons op

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing

Moment geduld...

Press "Enter" to search

Wij respecteren de privacy van alle mensen die in contact komen met Aiden. Daarom zorgen we er voor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt, vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.). Wij handelen hierin in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Al onze verwerkingsactiviteiten hebben als doel: bemiddelen van (interim) professionals naar een nieuwe opdracht, interne functie en/of project. Zonder je gegevens kunnen wij deze dienstverlening niet uitvoeren.

RECHTEN

Voordat we verder ingaan op de gegevensverwerking, willen wij je eerst wijzen op je rechten:

Het recht op vergetelheid Dit wil zeggen dat je het recht hebt om ‘vergeten’ te worden. Je mag je toestemming intrekken en je kan een verzoek indienen (via [email protected]) om je gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
Recht op inzage Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.
Recht op rectificatie en aanvulling Je hebt het recht om de persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.
Het recht op beperking van de verwerking Dit wil zeggen dat je kan aangeven om minder gegevens te laten verwerken.
Het recht op dataportabiliteit Je hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.
Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering Het recht op een menselijke blik bij besluiten.
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  


BEMIDDELING

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM?

Als je via ons bemiddeld wordt hebben wij een aantal gegevens van je nodig om je vaardigheden te kunnen beoordelen en contact met je op te nemen. Hiervoor ontvangen we graag de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Postcode, adres en huisnummer
 • CV met informatie over arbeidsverleden en opleidingen
 • Beschikbaarheidsdatum
 • Of je op zoek bent naar een interim opdracht, vaste functie of beide

HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens 1 jaar, zodat we je kunnen benaderen bij opdrachten of vacatures. Na dit jaar vragen wij je opnieuw om toestemming om je gegevens nog een jaar te bewaren of anonimiseren wij je gegevens.
Als je via ons ergens bent geplaatst gelden andere regels. Zie hiervoor het hoofdstuk plaatsingen.

MET WIE DELEN WIJ JE GEGEVENS?

Bij je inschrijving delen wij je gegevens niet. Bij een bemiddeling gaan wij bepaalde gegevens delen met de potentiële opdrachtgever. Dit wordt niet gedaan zonder dat we jou hiervan vooraf op de hoogte brengen. Lees hierover meer bij Sollicitatie.

OVERIG

Als je bij je inschrijving meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan er dan vanuit dat je deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij dit verwerken.

Periodiek brengen wij een nieuwsbrief uit voor ons bestand van professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

PLAATSING

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM?

Als je via ons een opdracht gaat vervullen, dan houden wij een actueel dossier bij. Naast de gegevens die wij al verwerkt hebben bij je sollicitatie/inschrijving kunnen de volgende (persoons)gegevens en/of documenten worden verwerkt, afhankelijk van het beleid van de opdrachtgever en de daaruit volgende samenstelling van de screening:

ZZP / INHUUR

 • Recent uittreksel KvK
 • BTW nummer
 • Ingevulde check zelfstandigheid
 • Verklaring Omtrent het Gedrag
 • Formulier vaststelling identiteit
 • Kopie diploma hoogst genoten opleiding, indien van toepassing een bewijs van inschrijving in beroeps-/vakregister(s) en eventueel andere voor de opdracht relevante diploma’s en certificaten

HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?

Als je via ons geplaatst bent, dan moeten wij van de Belastingdienst je gegevens 7 kalenderjaren bewaren. Deze 7 kalenderjaren worden berekend vanaf de datum dat de opdracht is afgerond.

MET WIE DELEN WIJ JE GEGEVENS?

In principe zijn deze aanvullende gegevens alleen voor ons eigen dossier. Gegevens kunnen omwille van audit en/of belastingcontrole ingezien worden. Dit zal slecht conform wettelijke vereisten toegestaan worden.

OVERIG

Als je ons meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan er dan vanuit dat je deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij dit verwerken.

Periodiek brengen wij een nieuwsbrief uit voor ons bestand van professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

SOLLICITATIE

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM?

Als je solliciteert op een vacature hebben wij een aantal gegevens van je nodig om je sollicitatie te kunnen beoordelen en contact met je op te nemen. Hiervoor ontvangen we graag de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Postcode, adres en huisnummer
 • Cv met informatie over arbeidsverleden en opleidingen
 • Motivatie

HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?

Gegevens die wij ontvangen naar aanleiding van een sollicitatie bewaren wij 1 jaar. Hierna vragen we je opnieuw om toestemming of worden je gegevens geanonimiseerd.

MET WIE DELEN WIJ JE GEGEVENS?

Tijdens het selectieproces delen we je naam, woonplaats, cv en motivatie met de betrokken in het sollicitatieproces.

Bij sommige sollicitatieprocedures maakt een externe test onderdeel uit van de procedure. In dit geval delen wij je naam, telefoonnummer en mailadres met de organisatie die deze online testen voor ons uitvoert. Zij verwerken jouw antwoorden en maken het rapport op. Met de externe organisatie is een verwerkersovereenkomst gesloten die ervoor zorgt dat de gegevens enkel gebruikt worden voor het uitvoeren van de beoogde test. Als een externe test wordt uitgevoerd dan word je hier van te voren over geïnformeerd.

OVERIG

Als je bij je sollicitatie meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan er dan vanuit dat je deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij dit verwerken.

Periodiek brengen wij een nieuwsbrief uit voor ons bestand van professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

DIENSTVERBAND

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM?

Als je bij ons in dienst treedt hebben wij een aantal gegevens van je nodig om aan onze wettelijke en sociale verplichtingen te kunnen voldoen. Hiervoor ontvangen we graag de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Naam
 • E-mailadres (prive)
 • Telefoonnummer
 • Postcode, adres en huisnummer
 • Cv met informatie over arbeidsverleden en opleidingen
 • Motivatie
 • Geboortedatum
 • Vaststellingsformulier belastingdienst
 • Salarisgegevens (inclusief bankgegevens, pensioen gerelateerde informatie)
 • In case of emergency informatie
 • Gezinssamenstelling (tbv social events)

HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?

Zolang je bij ons in dienst bent bewaren wij je gegevens.

FISCALE BEWAARPLICHT

Voor sommige gegevens uit het personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de Belastingdienst een werkgever verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren.

Voor gegevens uit het personeelsdossier die geen wettelijke bewaartermijn kennen hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar nadat de werknemer uit dienst is.

MET WIE DELEN WIJ JE GEGEVENS?

Toegang tot je gegevens hebben alleen degene die deze nodig hebben in de uitoefening van hun functie, andere personen hebben geen toegang. Gegevens kunnen omwille van audit en/of belastingcontrole ingezien worden. Dit zal slecht conform wettelijke vereisten toegestaan worden.

OVERIG

Wij hebben verwerkerovereenkomsten gesloten met onze HR-dienstverleners.

OPDRACHTGEVERS

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM?

Om contact op te kunnen nemen met de contactperso(o)n(en) bij een opdrachtgever en voor de digitale ondertekening van contractstukken verwerken wij de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie
 • Relatietype met de opdrachtgever (tbv mandatering)

MET WIE DELEN WIJ JE GEGEVENS?

Deze gegevens gebruiken we alleen zelf en worden dan ook niet met derden gedeeld.

OVERIG

Periodiek brengen wij een nieuwsbrief uit voor ons bestand van professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

WEBSITE

Via Snoobi worden op onze website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag van onze bezoekers verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om jouw privacy te waarborgen, hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Snoobi BV, de exploitant van Snoobi, gesloten; Snoobi is enkel verwerker voor de persoonlijke gegevens van onze bezoekers.
 • Snoobi mag geen details van onze websites gebruiken of delen met derden;
 • Indien gewenst kun je de opslag van cookies uitschakelen. Je kunt dan anoniem onze website bezoeken.
 • Wij maken geen gebruik van persoon gerelateerde tracking.
 • Je kunt ons vragen om de data die op basis van je bezoek is verzameld. Wij kunnen je deze data enkel verschaffen als je ons het visitor ID uit uw cookie kunt aanleveren. Als je de cookie verwijderd hebt kunnen wij je geen informatie meer verschaffen. Wij slaan immers je gegevens niet gepersonaliseerd op.
 • Via link https://idcheck.snoobi.eu kun je je unieke visitor ID opvragen.

OVERIG

Met alle partijen die in opdracht van ons gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dat wil zeggen dat wij duidelijke afspraken hebben gemaakt over welke gegevens zij op welke manier voor ons verwerken en hoe dit beveiligd wordt. Hierdoor is jouw privacy nog beter gewaarborgd.

Mocht je hier meer informatie over willen, dan kan je hiervoor contact met ons opnemen via [email protected]. Aiden heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.